Σε τι διαφέρουν οι προσωπικές από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες;
The value of safety in Finance Services.
17285
post-template-default,single,single-post,postid-17285,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
προσωπικές κεφαλαιουχικές εταιρείες

Σε τι διαφέρουν οι προσωπικές από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες;

 

Προσωπικές εταιρείες 

  • Φορέας εξουσίας ελέγχου είναι το φυσικό πρόσωπο της επιχείρησης και η διάρκεια ζωής της εξαρτάται άμεσα από αυτό. 
  • Για την ίδρυση της εταιρείας δεν απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο οπότε πρέπει να συμφωνούν ομόφωνα όλοι οι εταίροι. 
  • Η συνεργασία των εταίρων βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους.
  • Η προσωπική τους περιουσία συνδέεται άμεσα με την εταιρεία καθώς οι εταίροι μπορεί να χάσουν ολόκληρη την περιουσία τους σε περίπτωση εκκαθάρισης.

-Προσωπικές εταιρείες αποτελούν η ατομική επιχείρηση, η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η Ετερόρρυθμη Εταιρεία και η Συμμετοχική η Αφανής Εταιρεία.

Κεφαλαιουχικές εταιρείες

  • Φορέας εξουσίας ελέγχου είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην επιχείρηση.
  • Η σχέση των εταίρων εκφράζεται από το ποσό το οποίο έχουν συνεισφέρει στην εταιρεία.
  • Για την ίδρυση της εταιρείας απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διατηρείται σε όλη την διάρκεια ζωής της επιχείρησης.
  • Η προσωπική τους περιουσία δεν συνδέεται με την εταιρεία καθώς σε περίπτωση εκκαθάρισης χάνουν μόνο μέχρι το ποσό το οποίο έχουν συνεισφέρει.

-Κεφαλαιουχικές εταιρείες αποτελούν η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και η Ανώνυμη Εταιρία.