Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης για μια επιχείρηση;
The value of safety in Finance Services.
17271
post-template-default,single,single-post,postid-17271,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
πηγές χρηματοδότησης

Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης για μια επιχείρηση;

 

Οι πηγές χρηματοδότησης για μια επιχείρηση διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές.

Οι εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από: 

 

 • Προσωπικά κεφάλαια των ιδιοκτητών
 • Παρακρατηθέντα κέρδη

Πρόκειται για κέρδη τα οποία η εταιρεία αποφασίζει να μην διανείμει στους μετόχους και να τα χρησιμοποιήσει για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

 • Κεφαλαίο του ιδρυτή

 

Οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από:

 

 • Τραπεζικές υπεραναλήψεις – δυνατότητα δανεισμού
 • Οικογένεια – φίλοι
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels)

Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν κεφάλαια, χρόνο και εμπειρία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν.

 • Επενδυτικά κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital financing)

Πρόκειται για ένα είδος ιδιωτικής επένδυσης που χορηγείται σε νέες και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα ένα ποσοστό των κερδών. 

 • Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) & προεξόφληση τιμολογίων 

Πρόκειται για έναν τύπο χρηματοδότησης οφειλετών κατά την οποία μια επιχείρηση πουλά τα τιμολόγια της σε μια άλλη εταιρεία με έκπτωση

 • Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια σύγχρονη μέθοδος μέσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αλλά και των επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή μηχανημάτων, εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. 

 • Crowd-funding 

Πρόκειται για χρηματοδότηση μικρών ποσών κεφαλαίου (δωρεές) από μεγάλο αριθμό ατόμων, ώστε να ενισχύσουν οικονομικά την επιχείρηση.