Ποιες είναι η διαφορές Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρείας;
The value of safety in Finance Services.
17250
post-template-default,single,single-post,postid-17250,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
ομόρρυθμη ετερόρρυθμη εταιρεία

Ποιες είναι οι διαφορές Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρείας;

 

Ομόρρυθμη χαρακτηρίζεται η εταιρεία που:

 

 • Αποτελείται από δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με την προσωπική τους περιουσία σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ζημίες.
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης.
 • Απαιτείται η ομοφωνία όλων των προσώπων που την απαρτίζουν για να ληφθεί μια απόφαση.
 • Ο κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα υπογραφής. Αυτό είναι ριψοκίνδυνο καθώς όλοι οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν την ζημία ακόμα και αν προέκυψε από κάποιον άλλον εταίρο. 
 • Η διάρκεια ζωής της ομόρρυθμης εταιρείας είναι συνήθως περιορισμένη λόγω χαμηλού κεφαλαίου.
 • Παρουσιάζει δυσκολία στην εύρεση μακροχρόνιων πηγών χρηματοδότησης.
 • Έχει χαμηλό κόστος οργάνωσης και διοίκησης.

 

Ετερόρρυθμη χαρακτηρίζεται η εταιρεία που:

 

 • Αποτελείται από 2 ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα εκ των οποίων τουλάχιστον ένα είναι ομόρρυθμος εταίρος και τουλάχιστον ένα είναι ετερόρρυθμος εταίρος.
 • Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται εξ ολοκλήρου με την περιουσία του για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενώ ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μέχρι το ποσό συνεισφοράς του στο κεφάλαιο.
 • Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν λαμβάνει αποφάσεις για την διοίκηση της εταιρείας, είναι χρηματοδότης και έχει δικαίωμα πληροφόρησης και ελέγχου.
 • Η επιχείρηση παύει να υπάρχει όταν αποχωρήσει ο μοναδικός ομόρρυθμος εταίρος.
 • Αν υποχωρήσει ο μοναδικός ετερόρρυθμος εταίρος, τότε η εταιρεία μετατρέπεται σε Ομόρρυθμη Εταιρεία.