Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται;
The value of safety in Finance Services.
17123
post-template-default,single,single-post,postid-17123,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Δώρο Χριστουγέννων

Πώς υπολογίζω το Δώρο Χριστουγέννων;

 

Το δώρο Χριστουγέννων των μισθωτών υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου ετησίως. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 742/Β/9-12-1981:

  • Οι μισθωτοί που εργάζονταν χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, δικαιούνται ολόκληρο δώρο Χριστουγέννων. Ένα ολόκληρο δώρο είναι ίσο με:

-Ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό, ή
-25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Επιπλέον, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με την αντίστοιχη αναλογία του Επιδόματος Αδείας, με συντελεστή προσαύξησης 0,04166.

  • Στην περίπτωση που η σχέση εργασίας δε διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται αναλογικά ως προς τη χρονική διάρκεια της σχέσης εργασίας. Συνεπώς, το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

-2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σχέσης εργασίας (για τους αμειβόμενους με μισθό), ή
-2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της σχέσης εργασίας (για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο).

Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η προσαύξηση με συντελεστή 0,04166.

Όσον αφορά στους μισθωτούς που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μισθωτός απασχολείται σε επιχείρηση καθ’ όλο το διάστημα 01/05 έως 31/12, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1000 ευρώ. Ως δώρο Χριστουγέννων δικαιούται έναν ολόκληρο μισθό (1000 ευρώ) και επιπλέον προσαύξηση κατά 1000 x 0,04166 = 41,66 ευρώ. Επομένως, θα λάβει δώρο ύψους 1000 + 41,66 = 1041,66 ευρώ.

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σε κάθε περίπτωση οφείλει να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου.