Ποια είναι τα είδη μισθού;
The value of safety in Finance Services.
17117
post-template-default,single,single-post,postid-17117,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
είδη μισθού

Ποια είναι τα είδη μισθού;

 

Υπάρχουν 3 είδη μισθού για την πληρωμή των εργαζομένων:

  1. Νόμιμος μισθός

Πρόκειται για τον μισθό ο οποίος προβλέπεται από τον Νόμο, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Διαιτητική ή Υπουργική Απόφαση και αποτελείται από τα κατώτατα όρια αποδοχών που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στους εργαζόμενους.  Πιο συγκεκριμένα ο νόμιμος μισθός αποτελείται τόσο από το βασικό μισθό όσο και από τα διάφορα επιδόματα, τα οποία επίσης προβλέπονται από τον νόμο.

  1. Συμβατικός Μισθός

Πρόκειται για τον μισθό που καθορίζεται ύστερα από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου στην ατομική τους σύμβαση εργασίας, είτε αυτή είναι γραπτή είτε προφορική. Ο συμβατικός μισθός είναι μεγαλύτερος από το νόμιμο.

  1. Ειθισμένος Μισθός

Πρόκειται για τον μισθό ο οποίος καταβάλλεται στον εργαζόμενο στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί νόμιμος ή συμβατικός μισθός. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές που καταβάλλουν οι άλλοι εργοδότες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή για παρόμοιες εργασίες  κάτω από τις ίδιες συνθήκες, τα ίδια καθήκοντα και τα ίδια προσόντα.