Κλήθηκα στο στρατό ενώ εργάζομαι.
The value of safety in Finance Services.
16969
post-template-default,single,single-post,postid-16969,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
στρατός εργασία

Κλήθηκα στο στρατό ενώ εργάζομαι. Τι συμβαίνει με τη σύμβαση εργασίας μου;

 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3514/1928, εφόσον ένας εργαζόμενος, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, απασχολείται τουλάχιστον 6 μήνες σε έναν εργοδότη, τότε η στράτευση του δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας. Κατά το διάστημα στράτευσης του εργαζομένου, η σύμβαση εργασίας του τίθεται εκ του νόμου σε αναστολή, ενώ η απόλυση του απαγορεύεται.

Ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει τον μισθωτό, μετά τη λήξη της θητείας του, και να τον απασχολήσει τουλάχιστον για 1 χρόνο.

Όσον αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η στράτευση αποτελεί λόγο αναστολής της σύμβασης εργασίας, η οποία συνεχίζεται για τον υπολειπόμενο χρόνο μετά την αποστράτευση του μισθωτού, οπότε και λύεται.