Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο χώρο εργασίας
The value of safety in Finance Services.
16946
post-template-default,single,single-post,postid-16946,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
εργοδότης πρόληψη βίας

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός εργοδότη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4808/2021, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα πρέπει να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Στη πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται:

  • Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης, και ειδικότερα για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων (π.χ. νυχτερινοί εργαζόμενοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, μετανάστες κ.ο.κ)
  • Μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (π.χ. σωστός προγραμματισμός των βαρδιών, καθοδήγηση στα θύματα βίας ή/και παρενόχλησης, συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τω μέτρων κ.ο.κ.)
  • Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για θέματα βίας και παρενόχλησης
  • Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών σε περίπτωση που υπάρξει περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, καθώς και γνωστοποίηση των αρμόδιων αρχών που μπορεί να προσφύγει το θιγόμενο πρόσωπο
  • Ορισμός ενός προσώπου αναφοράς, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση και την καθοδήγηση των εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας