Πώς μπορώ να λάβω άδεια άνευ αποδοχών;
The value of safety in Finance Services.
16943
post-template-default,single,single-post,postid-16943,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
άδεια άνευ αποδοχών

Πώς μπορώ να λάβω άδεια άνευ αποδοχών;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Νόμου 4808/2021 κάθε εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης δικαιούται, ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη, να αιτηθεί και να λάβει άδεια άνευ αποδοχών με διάρκεια μέχρι 1 έτος. Η διάρκεια της άδειας μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία του εργαζομένου και του εργοδότη.

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές στον εργαζόμενο. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα της άδειας καταμετράται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του εργαζομένου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα και του δώρου Χριστουγέννων.

Ο εργοδότης δεν δύναται να θέσει τον εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών, καθώς πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη.

Κατά τη διάρκεια της άδειας, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απολύσει τον εργαζόμενο.

Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη του, να εργαστεί σε άλλον εργοδότη κατά την διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών.