Επίδομα ενοικίου: προϋποθέσεις, ύψος επιδόματος και αιτήσεις
The value of safety in Finance Services.
16917
post-template-default,single,single-post,postid-16917,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
επίδομα ενοικίου

Επίδομα ενοικίου: προϋποθέσεις, ύψος επιδόματος και αιτήσεις

 

 

Τι είναι το επίδομα ενοικίου;

Το επίδομα ενοικίου ή επίδομα στέγασης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το επίδομα ενοικίου;

Το επίδομα χορηγείται σε δικαιούχους που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 5 έτη, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

α) Εισοδηματικά κριτήρια:

Το ανώτατο όριο του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ορίζεται στα 7.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, το συνολικό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού το όριο του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ επιπλέον.
Πάντως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού, το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ.

β) Περιουσιακά κριτήρια

Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, το όριο προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ και έως 180.000 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ., δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει προσαύξηση 7.000 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

 

Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος;

Το ύψος του ποσού του επιδόματος ενοικίου υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 • Ο δικαιούχος του επιδόματος λαμβάνει κατ’ ελάχιστο 70 ευρώ κάθε μήνα.
 • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού το ποσό προσαυξάνεται κατα 35 ευρώ ανά μήνα.
 • Αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, το ποσό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ ανά μήνα.

Ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού, το ανώτατο όριου του επιδόματος ενοικίου ορίζεται στα 210 ευρώ.

 

Ποια είναι η διάρκεια του επιδόματος;

To επίδομα χορηγείται για διάστημα έξι μηνών. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

 

Ποιες είναι είναι προϋποθέσεις για την έγκριση χορήγησης του επιδόματος;

 • Απαιτείται η δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ την περίοδο της αίτησης αλλά και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
 • Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

 

Ποιοι εξαιρούνται από το δικαίωμα χορήγησης του;

Απορρίπτονται οι αιτήσεις νοικοκυριών των οποίων τα μέλη:

 1. Επωφελούνται από άλλο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου,
 2. Μισθώνουν κατοικίες μη ηλεκτροδοτούμενες,
 3. Μισθώνουν μόνο τμήμα κατοικίας,
 4. Διαμένουν ως ένοικοι σε ακίνητα:
  i) συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστεία
  ii) συζύγου ή πρώην συζύγου
  iii) ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης
 5. Eίναι ένοικοι σε κατοικία για την οποία κατά τα τρία τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης είχε δηλωθεί παραχώρηση,
 6. Καταβάλουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης,
 7. Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 8. Δηλώνουν δαπάνες άνω των 1500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 9. Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

 

Πώς κάνω την αίτηση για να λάβω το επίδομα ενοικίου;

Η αίτηση υποβάλλεται στην ιστοσελίδα epidomastegasis.gr. Για να δείτε αναλυτικά τα βήματα της ηλεκτρονικής αίτησης, δείτε το σχετικό βίντεο στο Youtube κανάλι μας.

 

Ποιος είναι ο τρόπος καταβολής του επιδόματος;

Το επίδομα καταβάλλεται κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό που δήλωσε ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης.