Υπερεργασία και υπερωρία: σε τι διαφέρουν και πώς αμείβονται;
The value of safety in Finance Services.
16631
post-template-default,single,single-post,postid-16631,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
υπερωρία υπερεργασία

Σε τι διαφέρει η υπερωρία με την υπερεργασία και πώς αμείβονται;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4808/2021, ως υπερεργασία χαρακτηρίζεται:

  • η απασχόληση 5 ωρών επιπλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης ή
  • 8 ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης.

Οι παραπάνω επιπλέον ώρες αμείβονται με προσαύξηση 20% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.

 

Ως υπερωρία χαρακτηρίζεται:

  • η εργασία άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και
  • άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο

 

Η υπερωριακή απασχόληση ρυθμίζεται από συγκεκριμένες διαδικασίες έγκρισης και αμείβεται ως εξής:

  • Προσαύξηση 40% για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, έως 3 ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ωρών ετησίως
  • Για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας, ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%. Ως παράνομη υπερωρία χαρακτηρίζεται η υπερωριακή απασχόληση κατά την οποία δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης.
  • Κατά περίπτωση, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένα επείγουσας φύσης εργασίας που δεν επιδέχεται αναβολή, μπορεί να χορηγηθεί από το αρμόδιο όργανο άδεια υπερωριακής απασχόλησης επιπλέον των 150 ωρών ετησίως. Για αυτού του είδους την υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η υπερωρία και η υπερεργασία στοιχειοθετούνται μόνο κατά το καθεστώς πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως). Κατά το καθεστώς μερικής απασχόλησης, για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πέραν του συμφωνημένου ωραρίου, οι αμοιβές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών διέπονται από διαφορετικές διατάξεις.