Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ή Ατομική Επιχείρηση: Τι να επιλέξω; - Zerorisk
The value of safety in Finance Services.
16469
post-template-default,single,single-post,postid-16469,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ή Ατομική Επιχείρηση: Τι να επιλέξω;

 

Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε

 • Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομικό πρόσωπο.
 • Για την έναρξη της χρειάζεται η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με την λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά αξίας από 1 ευρώ και πάνω.
 • Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία χωρίς να κινδυνεύει η ατομική περιουσία του κάθε εταίρου, χάνουν μόνο το πόσο του κεφαλαίου τους.
 • Η δημοσιότητα της εταιρείας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.Μ.Η.
 • Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία.
 • Μόνο ο διαχειριστής υποχρεούται να ασφαλιστεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι υπόλοιποι εταίροι δεν είναι αναγκαίο να υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

 

Φορολογία Ι.Κ.Ε

 • Οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ανέρχονται στα 220 €.
 • Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος = 24% επί του κέρδους (έσοδα – έξοδα).
 • Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων = 5 % επί των μερισμάτων.
 • Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για τις 3 πρώτες χρήσεις = 50 %
 • Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων = 5%
 • Η προκαταβολή του πρώτου έτους, συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου του 2ου έτους.
 • Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

 

Βασικά χαρακτηριστικά Ατομικής επιχείρησης

 • Ο επιχειρηματίας ταυτόχρονα είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής
 • Ευθύνεται εξ ολοκλήρου με όλη την περιουσία του για την λειτουργία και της υποχρεώσεις της επιχείρησης.
 • Εύκολη και γρήγορη σύσταση
 • Ταχύτητα και ευελιξία στην λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς και διαφοροποίηση ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπορεύεται χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Κοινωνικής ασφάλισης και εγγραφή της επιχείρησης στο Επιμελητήριο όπου ανήκει.
 • Τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Χαμηλότερο κόστος λογιστικής υποστήριξης

 

Φορολογία Ατομικής επιχείρησης

 • Οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ανέρχονται στα 220 €
 • Συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος = 50% (μόνο για το πρώτο έτος -χρήση).
 • 9% για κέρδη από 1 έως 10.000 ευρώ.
 • 22% για κέρδη από 10.001 έως 20.000 ευρώ.
 • 28% για κέρδη από 20.001 έως 30.000 ευρώ
 • 36% για κέρδη από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
 • 44% για τα κέρδη άνω των 40.001 ευρώ
 • Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και για τα πρώτα 3 φορολογικά έτη λειτουργίας τους, ο εισαγωγικός συντελεστής του 9% πέφτει στο μισό, ήτοι στο 4.5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, τζίρος, δεν υπερβαίνουν τα 10.000 €.

 

Ασφαλιστικές κλάσεις Ι.Κ.Ε – Ατομικής Επιχείρησης

 • 1η κατηγορία (κατώτερη – υποχρεωτική): 220 ευρώ.
 • 2η κατηγορία 262 ευρώ το μηνά
 • 3η κατηγορία 312 ευρώ το μήνα
 • 4η κατηγορία 373 ευρώ το μήνα
 • 5η κατηγορία 445 ευρώ το μήνα
 • 6η κατηγορία 576 ευρώ το μήνα και
 • 7η κατηγορία, που θα αφορά νέους ασφαλισμένους, για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης τους, στα 136 ευρώ μηνιαίως.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ιδανικότερη επιλογή είναι η έναρξη μιας Ατομικής Επιχείρησης λόγω χαμηλότερου κόστους αλλά και ευνοϊκότερης φορολογίας. Η επιλογή της Ι.Κ.Ε προτείνεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου αναμένονται μεγάλα κέρδη με άμεση ανάπτυξη.