Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
The value of safety in Finance Services.
16193
post-template-default,single,single-post,postid-16193,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για εργοδότες – εργαζόμενους

 

1.Περιληπτικά

Σκοπός του Μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι η παροχή στήριξης, με την μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δύνανται να ενταχθούν οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής δραστηριότητας ανεξαρτήτου ΚΑΔ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι η μείωση του χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας, ενώ πρέπει να διατηρηθούν οι ονομαστικοί μισθοί.

Στους εργαζομένους, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους που αντιστοιχούν στον χρόνο στον οποίο δεν εργάζονται.

 

2.Ένταξη Εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Στον Μηχανισμό, εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τις 30/05/2020 ( ημερομηνία έκδοσης του ν.4690/2020), σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που θα αναφερθούν στο άρθρο. Ο Μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Σημείωση: ο Μηχανισμός δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314), και σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις εργασίας που βρίσκονται σε αναστολή.

  1. Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εργαζόμενοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση 60% επί των καθαρών αποδοχών που αντιστοιχούν στο διάστημα που δεν εργάζονται.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης, Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τον μήνα Ιούνιο ανέρχεται στο 60%, σε αντίθεση για τους μήνες απο τον Ιούλιο κ έπειτα όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 100%.

 

4.Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων

 

4.α Επιχειρήσεις υπόχρεες σε υποβολή Φ.Π.Α.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης στον μηχανισμό.

 

Αναλυτικά :

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών

Μαρτίου -Απριλίου 2020

 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών

Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2020

 

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών

Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2020

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

 

  • Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

 

Μήνας ένταξης Κύκλος Εργασιών Αναφοράς

 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο.

 

Ιούλιος 2020

 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία.

 

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα.

 

 

  • Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

 

Μήνας Ένταξης Κύκλος Εργασιών Αναφοράς
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα.

 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

 

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα.

 

 

 

Σημείωση: ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα ένταξης έχουν α) οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και β) οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

 

4β. Επιχειρήσεις μη υπόχρεες σε υποβολή Φ.Π.Α.

Οι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% των ακαθάριστων εσόδων, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης στον μηχανισμό.

Αναλυτικά:

Μήνας Ένταξης στον Μηχανισμό Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύστουστος – Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς για τις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι :

 

Μήνας Ένταξης στον Μηχανισμό Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς
Ιούνιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ιούλιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Αύγουστος –  Σεπτέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

  1. Διάρκεια Οικονομικής Ενίσχυσης.

Γενικά, ως διάρκεια του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται από 15/06/2020 έως 15/10/2020. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.

Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορούν να επεκτείνουν το διάστημα από 15/06/2020 έως 31/12/2020, εφόσον είχαν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το αρχικό διάστημα.

 

  1. Πρώτη Κατηγορία

Επιχειρήσεις που έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι:

 

51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών»,

51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων»,

52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και

33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»

 

  1. Δεύτερη Κατηγορία

Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23).

 

  • Τρίτη Κατηγορία

Επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους.

 

  1. Διαδικασία Ένταξης στον Μηχανισμό

 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες πρέπει να προβούν στις δυο παρακάτω υποβολές :

Ι. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ΑΑΔΕ για την έγκριση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Αρχικά, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους. Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ, η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης-εργοδότη στον Μηχανισμό. Η διαδικασία αυτή, ξεκινάει μετά

την υποβολή την Ά φάσης της παρακάτω δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κατόπιν της αποστολής των σχετικών αρχείων από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ.

Στην συνέχεια, οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους. Σε περίπτωση απόρριψης η δήλωση θεωρείται ως μη γενόμενη και οι εργοδότες υποχρεούται να καταβάλουν πλήρεις τις αποδοχές στους εργαζόμενους.

 

  1. II. Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ά Φάση

Οι εργοδότες δηλώνουν υπεύθυνη δήλωση με τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, κ.λπ.)

β. Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση ανάλογα με τα κριτήρια του Κεφαλαίου 4.

γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

δ. Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.

ε. Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

στ. Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.

Σημείωση: σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

 

‘Β Φάση

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:

α. Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,

β. Τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και

γ. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό.

 

Σημείωση: κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη φορά εφαρμογής του Μηχανισμού , η διαδικασία ένταξης αφορά το χρονικό διάστημα 15/06/2020 – 30/06/2020.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

 

Τέλος, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζομένους, πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού.