Υποχρέωση αιτιολόγησης κινήσεων του τραπεζικού του λογαριασμού
The value of safety in Finance Services.
15934
post-template-default,single,single-post,postid-15934,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
αιτιολόγηση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού

Έχει ο ελεγχόμενος υποχρέωση αιτιολόγησης κινήσεων του τραπεζικού του λογαριασμού, όπως ζητεί η φορολογική αρχή;

 

Ο φορολογούμενος όπως έχει γίνει δεκτό, γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των μεγάλων ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του.

  1. Περαιτέρω, οφείλει κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της φορολογικής ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης. Τυχόν άρνησή του να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συμπερασμάτων προς θεμελίωση της ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης παράβασης φοροδιαφυγής, η τέλεση της οποίας μπορεί να προκύπτει όχι μόνο με. βάση άμεσες αποδείξεις, αλλά και. από έμμεσες αποδείξεις.
  2. Κατά συνέπεια πολλές φορές, είναι προς όφελος του φορολογουμένου η παροχή και τεκμηρίωση των στοιχείων που ζητούνται.