Ποιος θεωρείται χρόνος κτήσης του εισοδήματος; - Zerorisk
The value of safety in Finance Services.
15942
post-template-default,single,single-post,postid-15942,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
χρόνος κτήσης εισοδήματος

Ποιος θεωρείται χρόνος κτήσης του εισοδήματος;

 

Ο έλεγχος υποχρεούται να εντοπίσει το χρόνο εκείνο κατά τον οποίο το μη δικαιολογηθέν έμβασμα ή χρηματικό ποσό εισήλθε στο λογαριασμό του φορολογουμένου. Αυτή η πρωτογενής κίνηση εφόσον δε δικαιολογείται θεωρείται ύποπτη. Οι κινήσεις που μπορεί να λάβουν χώρα στη συνέχεια δηλαδή μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του φορολογουμένου, δε λαμβάνονται υπόψη. Σημειώνεται μάλιστα ότι ως προς τον χρόνο μεταξύ ανάληψης και επανακατάθεσης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 έγγραφό.
Σύμφωνα με αυτό δεν αντίκειται στη φορολογική νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή του συνόλου αυτών και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων. Ελέγχεται όμως η τυχόν ανάλωση του αναληφθέντος ποσού για την αγορά περιουσιακού στοιχείου, γεγονός που καθιστά την επανακατάθεση του πρωτογενή.

Τέλος αν η εντός ευλόγου χρόνου συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαπίστωση του χρόνου προσαύξησης της περιουσίας καθίσταται αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής, γεγονός που πρέπει να βεβαιώνεται από τη φορολογική αρχή με ειδική αιτιολογία, αυτή μπορεί να διαπιστώσει τον κρίσιμο, κατά τα προεκτεθέντα, χρόνο με βάση όσα στοιχεία κατάφερε να συγκεντρώσει ο έλεγχος και, στην εξαιρετική περίπτωση παντελούς έλλειψης τέτοιων στοιχείων, να θεωρήσει κατά τεκμήριο ως κρίσιμο χρόνο εκείνον του εμβάσματος (ΣτΕ 884/2016).