Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2019 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
The value of safety in Finance Services.
15901
post-template-default,single,single-post,postid-15901,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2019

 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ 2019

 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η δυνατότητα αίτησης απευθύνεται σε νέους και υφιστάμενους δικαιούχους με ημερομηνία τελικής υποβολής 31 Οκτωβρίου 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη την νέα Υπουργική Απόφαση, ως δικαιούχοι χαρακτηρίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ή εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες που περιλαμβάνει ο παρακάτω πίνακας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9000
Δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13500
Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15750
Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη 18000
Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη 24750
Τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα μέλη 27000

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας στον οποίον παρατίθενται τα προβλεπόμενα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 120 ημερών, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1400 kWh
Δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1600 kWh
Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 1700 kWh
Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη 1800 kWh
Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη 1900 kWh
Τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα μέλη 2000 kWh

 

Όσον αφορά σε νοικοκυριά στα οποία συμπεριλαμβάνεται άτομο ή άτομα με άνω των 67 % αναπηρία τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh. Παράλληλα, οικογένειες, οι οποίες στη σύνθεση τους έχουν άτομο ή άτομα τα οποία χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Ακόμα για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Ως εκπτώσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ορίζονται οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Κ.Ο.Τ. Α Κ.Ο.Τ. Β
Έκπτωση στη χρέωση ηλεκτρονικής προμήθειας σε ευρώ/kWh 0,075€/kWh 0,045€/kWh

 

Μετά την ένταξή σας στο Κ.Ο.Τ. , ο πρώτος εκκαθαριστικός λογαριασμός που θα λάβετε, δεν θα έχει υπολογιστεί βάσει της χορηγούμενης εκπτώσεως του Κ.Ο.Τ., καθώς ο λογαριασμός αναφέρεται σε κατανάλωση προγενέστερη της ημερομηνίας  ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Συνεπώς,  το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται για τις ημερομηνίες κατανάλωσης που έπονται της ημερομηνίας ένταξης σας.